اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

ارتباط با اداره بازرسی

اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان آماده دریافتاعلامات، شکایات و انتقاداتمرتبط با عملکرد کلیه واحدهای تحت پوشش آن دانشکده می باشد. جهت انعکاس مطالب مورد نظر از طرق زیر اقدام نمایید:

  1. رجوع به سایت دانشکده علوم پزشکی
  2. مراجعه به اداره بازرسی واقع در ساختمان مرکزی دانشکده
  3. تماس با شماره تلفن3-52839011داخلی212
  4. ارسال پیامک به شماره09169722988و09374488485

مسئول شکایات بیمارستان های شهرستان بهبهان:

نام بیمارستان
بیمارستان شهید زاده
مسئول پیگیری شکایات
آقای محمدرضا آچاک
تلفن تماس
06152836583 - 06152835872
نام بیمارستان
بیمارستان فریده بهبهانی
مسئول پیگیری شکایات
خانم فریبا لدنی
تلفن تماس
تلفن تماس:06152722074
نام بیمارستان
بیمارستان شهید اشرفی اصفهان
مسئول پیگیری شکایات
آقای سید حسین موسوی مطهر
تلفن تماس
09173446248